Mińsk - stolica Białorusi

Stolica Białorusi jest miastem, w którym dawne tradycje nieustannie konkuuja ze znamionami nowoczesności. Można tu znaleźć zabytkową architekturę z XVII i XVIII wieku i socrealistyczne pomniki, a obok oficjalnych rządowych obchodów i uroczystości mają miejsce oryginalne występy niezależnych artystów.

Białoruś | Malownicze uliczki Mińska
Białoruś | Malownicze uliczki Mińska (by vimark)

Stolica Białorusi leży w środkowej części kraju nad rzeką Świsłocz. W czasach słowiańskich mieszkały tu plemiona Krywiczan i Dregowiczan. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z XI wieku. Historia tych ziem była niezwykle burzliwa: Mińsk należał do Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczpospolitej, Rosji, ZSRR, a w czasie wojny znajdował się pod okupacją niemiecką. Mińsk jest stolicą Republiki Białorusi od 1991 roku. Tu mieszczą się najważniejsze urzędy państwowe, a także główne ośrodki kulturalno-naukowe.


Aby w pełni poznać Mińsk, warto zwiedzić zarówno stare centrum miasta, jak i budynki pochodzące z ostatniego półwiecza. Główną ulicą Mińska jest ciągnący się od centrum, aż na peryferie Prospekt Niezależności, przy którym położone są najciekawsze obiekty.

Na uwagę zasługują szczególnie zabytki sakralne: cerkwie i kościoły katolickie oraz zespoły klasztorne. Większość utrzymana jest w stylu barokowym. Należą do nich m. in.:

Kościół i klasztor bernardynów

Położony w centrum miasta zespół klasztorny zbudowano w 1624 roku. Reprezentuje on styl barokowy. Do niedawna w obrębie klasztoru znajdował się cmentarz z XVII wieku, jednak został zniszczony w 2002 roku, gdy władze podjęły decyzję o budowie restauracji.

Kościół i klasztor bernardynek

Barokowe zabudowania sakralne pochodzą z XVII wieku.

Kościół i klasztor jezuitów

Przy klasztorze znajduje się Archikatedra p.w. Najświętszej Marii Panny. W czasach radzieckich mieściła się w niej siedziba towarzystwa sportowego, wówczas też zmieniono nieco bryłę budynku. Funkcję świątyni pełni on ponownie od lat 90. XX w.


Cmentarz Kawaleryjski

Spacerując po Mińsku warto też zajrzeć na Cmentarz Kawaleryjski, będący śladem związków miasta z Polską. Jest to cmentarz katolicki, pochodzący  z XVII wieku. Był czynny do lat 70. XX wieku, obecnie jest wyłącznie obiektem zabytkowym.

Na uwagę zasługuje klasycystyczna brama oraz neogotycki kościół. Najstarsze zachowane groby pochodzą z początków XIX wieku. Pochowani są tu także przedstawiciele polskich rodów szlacheckich, takich jak Pawlikowscy, Czeczotowie czy Waliccy oraz artyści i ludzie nauki. Cmentarz porównywany jest często do wileńskiej Rosy.

Białoruś | Stolica Białorusi jest miastem, w którym dawne tradycje nieustannie konkuuja ze znamionami nowoczesności
Białoruś | Stolica Białorusi jest miastem, w którym dawne tradycje nieustannie konkuuja ze znamionami nowoczesności (by rolandh)

Mińsk w XX wieku

Dwudziestowieczna historia okazała się dla mieszkańców Mińska wyjątkowo trudna, miasto było miejscem czystek stalinowskich i brutalnych działań Niemców w czasie okupacji. Wydarzenia te rozgrywały się przede wszystkim w dwóch miejscach: w majątku Łoszyca oraz w Kuropatach.

Łoszyca

Łoszyca to zespół parkowy leżący u zbiegu rzek Świsłocz i Łoszyca. Zachował się tu dziewiętnastowieczny dwór i zabudowania gospodarskie. Dwór będący siedzibą wielkich rodów książęcych, w XIX wieku stał się majątkiem Lubańskich. W okresie stalinowskiego terroru rozstrzeliwano tu przeciwników władzy radzieckiej. W pobliskim Czarnym Jarze można znaleźć drewniany krzyż z napisem "Męczennikom za Białoruś", który upamiętnia te wydarzenia. W 1941 roku łoszycki dwór zajęli Niemcy, którzy także wybrali park na miejsce egzekucji. Z tego względu Łoszyca nazywana jest niekiedy Parkiem Męczeńskim.

Kuropaty

Kuropaty to kolejne miejsce związane ze stalinowskimi represjami. Położone jest nieco na uboczu, na przedmieściach miasta. W lesie tym ponieśli śmierć przede wszystkim Polacy i Żydzi, przedstawiciele szlachty, inteligencji i duchownych. Corocznie w święto zmarłych odbywają się tu spotkania upamiętniające te wydarzenia.


Pamiątki socjalizmu

W odbudowanym po wojnie Mińsku wciąż widoczna jest monumentalna, socrealistyczna architektura. Miasto zostało zaprojektowane z rozmachem, szerokie place i bulwary to dobra sceneria dla licznych defilad i pochodów. Centrum „nowego” Mińska to Plac Lenina z monumentalnym pomnikiem wodza rewolucji i Domem Rządu. Nieco dalej można też zobaczyć pomnik Dzierżyńskiego stojący w pobliżu siedziby KGB. W podobnym stylu utrzymany jest Plac Październikowy z gmachem Pałacu Republiki. W centrum znajduje się też socrealistyczny pomnik Zwycięstwa.

Białoruś | Mińsk nocą
Białoruś | Mińsk nocą (by 718)

Inne atrakcje

Białoruska stolica oferuje też duży wybór rozrywek, od klasycznych muzeów i teatrów po nowoczesne kluby i galerie. Można tam posłuchać muzyki niezależnych zespołów rockowych, które protestują przeciwko rządom Łukaszenki.

Wypoczynek nad wodą

Kto zainteresowany jest aktywnym wypoczynkiem powinien wybrać się nad „mińskie morze”. Jest to popularne miejsce wypoczynku mieszkańców miasta. To duży zbiornik wodny na Świsłoczy, leżący ok 10 km od Mińska. Stworzono go w 1956 roku; miał stać się centrum rekreacyjnym stolicy. W pobliżu usytuowane są liczne sanatoria i ośrodki wypoczynkowe, można też skorzystać z jednej ze sztucznych piaszczystych plaż.

Mińskie morze przyciąga przede wszystkim miłośników sportów wodnych – znajdziemy tu dobre warunki do uprawiania windsurfingu. Chętnie przyjeżdżają tu też wędkarze, którzy mogą sprawdzić się w regularnie organizowanych zawodach.


Przeczytaj również: Białoruś, pogoda Mińsk, kurs rubla

Podstawowe dane o Białorusi
Stolica: Mińsk
Powierzchnia: 207 600 km²
Liczba mieszkańców: 9,66 mln
Waluta: rubel białoruski (BYR)
(sprawdź kurs rubla białoruskiego)
Język urzędowy: białoruski, rosyjski

Białoruś - flaga Białorusi

Białoruś - godło Białorusi